‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Cenník - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník a poisťovne:
Informatívny cenník je umiestnený k nahliadnutiu v čakárni. Detailný cenník je k dispozícii v ambulancii. Každý pacient, ošetrený v našej ambulancii, je detailne informovaný o všetkých možnostiach liečby a o jej nákladoch ešte pred ošetrením a svoj súhlas s celkovým nákladom vyjadruje svojím podpisom.
             

Čeľustná ortopédia (ortodoncia)

Čeľustno-ortopedická (ortodontická) liečba nie je plne hradená zdravotnými poisťovňami (s výnimkou niektorých typov vád). Spoluúčasť pacienta závisí nielen od typu vady, veku pacienta a spôsobu jeho liečby, ale aj od typu zdravotníckeho zariadenia, cenníka ambulancie a jej vzťahov k príslušným poisťovniam. Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri prvom vyšetrení na našom pracovisku.


Estetická stomatológia, Protetická stomatológia, Endodoncia, Dentálna hygiena, Chirurgia

Naším hlavným cieľom je poskytovať svojim klientom pokiaľ je to možné čo najkvalitnejšiu zubnú starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov. Tomu zodpovedá úroveň vzdelania našich zamestnancov, kvalita a spektrum prístrojového vybavenia, a predovšetkým čas, ktorý našim klientom venujeme. Výkony, ktoré sa snažíme robiť na úrovni porovnateľnej so zahraničnými pracoviskami, nemôžu byť pokryté platbou zo zdravotného poistenia, ktorá často nezodpovedá ani nákladom na spotrebované materiály.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky