‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Kto sme - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

MUDr. Alžbeta Piteková:
Vzdelanie a prax

 • 2013 - krajská odborníčka v oblasti stomatológie

 • 2011 - doposiaľ - funkcionárka Prezídia RKZL Banská Bystrica,

     členka kontrolného výboru SKZL

 • 2007 - získala certifikát z dentoalveorálnej chirurgie

 • 2001 - nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie

 • 1995 - založenie privátnej stomatologickej praxe

 • 1989 - atestácia II. stupňa v odbore stomatológia

 • 1989 - doposiaľ - členka SKZL

 • 1983 - atestácia I. stupňa v odbore stomatológia

 • 19741979 - Lekárska fakulta UK Bratislava, odbor stomatológia

Absolvovala nielen doma, ale aj v zahraničí celý rad teoretických a praktických kurzov a školení, najmä v oblasti čeľustnej ortopédie (viď  diplomy a  certifikáty)

MUDr. Lucia Piteková, PhD.:
Vzdelanie a prax

 • 2014 - Certifikát z 3D lingválneho ortodontického systému eBrace/eLock

 • 2013 - Zahraničná stáž na oddelení čeľustnej ortopédie

     Universitá degli studi di Trieste, Trieste, Italy

 • 2013 - Zahraničná stáž na oddelení dentoalveolárnej chirurgie

     Universitá degli studi di Trieste, Trieste, Italy

 • 2012 - Atestácia v odbore čeľustná ortopédia

 • 2011 - Certifikát z implantológie

 • 2009 - Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

 • 2009 - Obhajoba dizertačnej práce "Komplikácie pri erupcii zubov múdrosti" Udelený titul PhD.

 • 2009 - Atestácia v odbore stomatológia

 • 2005 – 2009 - Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a NsP Ružinov

 • 2005 – doposiaľ - Člen SKZL

 • 1999 – 2005 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

     odbor stomatológia, štúdium ukončené s vyznamenaním
(viď  diplomy a  certifikáty)

Publikačná činnosť

     Bratisl. Lek. Listy 2009

     Bratisl. Lek. Listy 2009

 • Piteková L., Novotňáková D., Satko I.: Problém tretích molárov

     Stomatológ 2008, 4: 5 – 6

 • Piteková L., Novotňáková D., Satko I.: Komplikácie pri erupcii tretích molárov

     Stomatológ 2008, 4: 7 – 9

 • Piteková L., Novotňáková D., Satko I.: Komplikácie pri erupcii tretích molárov

     Stomatológ 2008, 4: 10 – 11

 • pravidelná publikačná činnosť v slovenských periodikách


Prednášková činnosť

 • Pravidelná aktívna účasť na medzinárodnych a domácich stomatologických podujatiach (Interdental, Kongres mladých stomatológov, Topoľčianske stomatologické dni)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky