‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Protetika - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby

PROTETIKA:
Korunková náhrada

Ak dôjde z dôvodu rozsiahleho kazu alebo úrazu k takej strate  tvrdých zubných tkanív, že už ich nie je možné nahradiť výplňou, naskytá sa riešenie v podobe korunkovej náhrady. Tá môže byť vyrobená z rôznych materiálov – tzv. korunka živicová, celoliata, fazetovaná (kov a živica), metalokeramická (základom je kov prekrytý keramikou) alebo celokeramická.
Pre zhotovenie korunky sa musí zub upraviť, najčastejšie zbrúsením do tvaru, na ktorý bude možné korunku nasadiť (zhruba 1-2 mm po obvode zubu). Takto pripravený pahýľ sa odtlačí a na základe odtlačku laborant zhotoví na sadrovom modely finálnu korunku. Často sa v medziobdobí, kedy je korunka vyrábaná v laboratóriu zhotovuje korunka provizórna (ochranná), ktorá je na pahýľ  zubu fixovaná do doby pokiaľ sa nezhotoví finálna korunková náhrada.
V ordinácii je korunka (provizórna a ochranná) na pahýľ zuba fixovaná špeciálnym cementom.


Koreňová inlay

Ak je korunka zubu deštruovaná natoľko,  že ju už nemôžme využiť ako pahýľ pre nesenie korunkovej náhrady, je možné vo vhodnom prípade zvyšok  zubu (koreň) ešte zachrániť s pomocou koreňovej nadstavby (inlay). Koreňové kanáliky sa definitívne endodonticky ošetria (hermeticky uzatvoria) a do jedného alebo viacerých z kanálikov sa následne vyvŕta priestor pre koreňovú inlay (čap). Ta bude súčasťou koreňovej nadstavby, vyrobenej na základe odtlačku v laboratóriu. 
Koreňová nadstavba má teda dve základné časti: koreňový čap, ukotvený do kanáliku a pahýľ, nahradzujúci stratené tkanivá korunky. Po vyrobení sa koreňová nadstavba vyskúša a cementuje do zvyšku zubu. Tento novovytvorený pahýľ sa upraví a urobí sa nový odtlačok. V ďalšej fáze je zubným technikom vyrobená nová korunková náhrada, ktorá je fixovaná na koreňovú nadstavbu.

           


Mostík

nahrádzajú medzery  po jednom či viacerých chýbajúcich zuboch. Ich výroba je rovnaká ako pri výrobe koruniek: mostík je totiž s pomocou koruniek ukotvený na zuboch ohraničujúcich vlastnú medzeru. Tieto korunky nesú tzv. medzičlen, ktorý je vlastní náhradou chýbajúceho zubu. Všetky tieto členy mostíku (korunky a medzičleny) sú navzájom pevne spojené kovovou konštrukciou vo vnútri mostíku. Materiály používané pre výrobu mostíkov sú rovnaké ako materiály pre výrobu koruniek.


  Zubná protéza 

obvykle nahradzuje veľké množstvo chýbajúcich zubov, prípadne zuby všetky. Podľa toho rozlišujeme protézy na čiastočné (parciálne) a totálne. Sedlo protézy - základ, priliehajúce k ďasnu - býva vyrobené z ružového plastu. Plast má svojou farbou simulovať ďasno. Do sedla protézy sú vsadené plastové zuby. U čiastočných snímateľných náhrad sa stretávame aj kovovými prvkami tzv. sponami, ktoré nám zlepšujú Retencia a stabilitu náhrady. Protéza je vyrobená v zubnom laboratóriu na základe odtlačku protéznej lóže. Farbu, tvar  i veľkosť zubov vyberá ošetrujúci lekár spolu s pacientom. V zubnej protéze je možné simulovať nepravidelné postavenie zubov, kopírovať anomálie, ktoré pacient mal na svojich vlastných zuboch.

  
             totálna náhrada                     čiastočná (snímateľná) náhrada

Protetické ošetrenie je možné aj rôznymi nadštandarnými postupmi (sklenený pilier, zásuvné spoje), ktoré zodpovedajú najnovším trendom vo svetovej protetike.Protetický liečebný plán sa stanoví po konzultácii s pacientom.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky