‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Aktívne členstvo - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

MUDr. Alžbeta Piteková je aktívnou členkou kontrolného výboru Slovenskej komory zubných lekárov a funkcionárkou Prezídia Regionálnej komory zubných lekárov. V súčasnosti je zároveň  krajskou odborníčkou v oblasti stomatológie a pôsobí aktívne aj v Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Slovenská komora zubných lekárov

je mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR. Komora združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti.

Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme samotného pacienta.

Slovenská ortodontická spoločnosť

je občianske združenie, ktoré vzniklo transformáciou zo Sekcie čeľustných ortopédov Slovenskej stomatologickej spoločnosti a bola schválená Plenárnou schôdzou v apríli 2001 v Bratislave.

SOS od svojho vzniku organizuje odborné vzdelávacie podujatia pre svojich členov v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckých pracovníkov a podieľa sa na realizácii špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia. SOS je na základe dohody o spolupráci pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky