‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Myofunkčné aparáty - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Myofunkčné aparáty:

Myofunkčné zlozvyky môžu spôsobiť nesprávny vývoj zubov, čeľustí, tváre a tým množstvo zdravotných aj estetických problémov, ktoré sa vo vyššom veku odstraňujú oveľa ťažšie ako v detskom veku, nehovoriac o väčšej finančnej záťaži.

Myofunkčné aparáty liečia vyvíjajúcu sa malooklúziu (nesprávny, chybný skus) vo vekovej kategórii cca 6-11 ročných detí, zlepšujú správne vedenie zubov, polohu čeľustí a pomáhajú tiež pri myofunkčných poruchách detí (napr. dýchanie ústami alebo cmúľanie palca). Výskum ukazuje, že deti, ktoré dýchajú ústami majú menej atraktívny tvar tváre ako pri správnom dýchaní nosom. Zmena dýchania napomáha aj správnemu vývoju čeľustí a zlepšuje celkový zdravotný stav.

O tom prečo a kedy zahájiť ortodontickú liečbu rozhoduje výhradne ošetrujúci lekár. Korekcie myofunkčných problémov, ako napr. dýchanie ústami, alebo problémy s polohou jazyka, sú samozrejme najdôležitejšie pre dosiahnutie neskoršieho ortodontického úspechu. Eliminácia zmienených problémov spolu s niektorými dentálnymi korekciami môže v niektorých prípadoch vylúčiť potrebu ďalšieho liečenia.

Treba ale opakovane pripomenúť, že či sa zaháji liečba dieťaťa s pozicionérom a kedy, na to Vám dá najlepšiu odpoveď Váš ošetrujúci lekár.


Kompletný systém pozicionérov, myofunkčných stimulátorov a náhryzných dláh ponúka možnosť liečby, korekcie odchýlok, prípadne ochranu chrupu prostredníctvom tzv. trainerov (aparátikov) pre všetky vekové kategórie ako detí tak aj dospelých. O tom, ktorý z aparátov je pre pacienta najvhodnejší musí po dôkladnom vyšetrení rozhodnúť lekár.

Súčasťou ponuky bývajú aj športové chrániče zubov a čeľustí, prípadne pomôcky, koré dokážu eliminovať chrápanie, či škrípanie zubov, prípadne chronické bolesti čeľustného aparátu.

Po dôkladnom vyšetrení ponúkne lekár pacientovi všetky tradičné ale aj najmodernejšie možnosti liečby alebo korekcie a navrhne najvhodnejší postup liečby alebo pomôcku na korekciu. Zaujímavú alternatívu ponúkajú napríklad lingválne strojčeky (viac v článkoch).

Lingválne strojčeky
Čeľustno-ortopedická liečba je v súčasnosti možná aj lingválnou technikou použitím tzv. "neviditeľných" aparátov. Lingválny strojček nie je zvonka viditeľný, ale účinky v porovnaní s vestibulárnym (z vonkajšej strany zubov) sú rovnaké. Prvý lingválny strojček bol hendikepovaný v tom, že nebol určený na všetky diagnózy, len na drobné odchýlky.

To už dnes neplatí. Takzvaná 3D lingválna technika je už určená na všetky diagnózy a nemá žiadne obmedzenia. Neexistuje pacient, ktorý by nebol vhodným kandidátom na tento typ strojčeka.

Podobné možnosti, ale inú technológiu a flexibilitu poskytujú priehľadné korekčné dlahy.


Priehľadné korekčné dlahy
Pre dospievajúcich je často nosenie tradičných strojčekov a zámkov nepríjemné vzhľadom na ich výzor. Nie vždy sú nutné. Rovné a pekné zuby majú vzrastajúcu dôležitosť aj v pracovnom i súkromnom živote dospelých.
Tieto korekčné dlahy sú priehľadné, preto ich je veľmi ťažko zbadať a ponúkajú pacientom mnohé výhody. V porovnaní s tradičnými zámkami ich možno kedykoľvek vyňať z úst, o mnoho pohodlnejšie sa nosia a skracujú dobu liečby.

Systém korekčných dláh je takmer neviditeľný, pohodlný, efektívny, moderný a preto žiadaný. Pri najbližšej návšteve vám zubnný lekár bude schopný povedať, či je tento systém dláh pre vás vhodným riešením.


Gélový Odtlačok                 Počítačový model                  Živicový model               Hotová dlaha


Príklad možného postupu od vyšetrenia až po výrobu korekčnej pomôcky:

Príklady trainerov určených na korekciu rôznych odchýlok pre všetky vekové kategórie

 • pre deti vo veku 2-5 rokov s mliečnym chrupom

Aparátik ponúka riešenie problémov u detí s poruchami dýchania, polohami jazyka a svalstva tváre a napomáha úprave nesprávneho postaveia zubov a čeľustí.
Mäkká strava, cumeľ, cmúľanie palca, používanie detských pohárov a dýchanie ústami - to všetko môže viesť k narušeniu vývoja tváre i zubov. Narušený vývoj čeľustí a tváre u detí môže mať za následok stesnanie zubov a nepríťažlivú tvár. Všetky súčasti tejto pomôcky sú navrhnuté s cieľom zmeniť nesprávny stereotyp ústneho svalstva. Používa sa 10-20 minút denne.
Súčasťou býva aj pohodlný popruh, ktorý je možné pripojiť k detskému oblečeniu a tým sa vyhneme jeho pádu na zem.

 • pre deti vo veku 6-12 rokov so zmiešaným chrupom

Najúčinnejší je v prvotnom zmiešanom chrupe a zaručuje kontrolovaný rast a korekciu myofunkčných návykov. Žliabky na vedenie zubov a labiálny oblúk traineru usmerňujú správny rast zubov do oklúzie a zároveň priestor na jazyk a lip bumper upravuje myofunkčné návyky. Báza trainera siaha po 1.molár. Liečba sa začína v 1. fáze mäkkým silikónovým a v 2. fáze dokončuje polyuretánovým aparátikom.

 • pre deti vo veku 6-12 rokov so zmiešaným chrupom

Používajú ho pacienti s fixným ortodontickým aparátom ako ochranu mäkkých tkanív. Upravuje funkciu svalov a urýchľuje liečbu. Doporučuje sa nasadiť dva týždne pred nalepením fixného aparátu. Rieši problém malooklúzie. Chráni mäkké ústne tkanivo úplným prekrytím fixného aparátika a zároveň upravuje myofunkčné návyky a TMD (temporomandibulárnu poruchu) počas úpravy skusu. Nie je objemný, jednoducho sa nosí, urýchľuje ortodontickú liečbu a zlepšuje stabilitu. Má horný a dolný žliabok prekrývajúci zámky fixného aparátika. Používa sa štandardne so všetkými nanovo založenými aparátikmi. Báza trainera je predĺžená až po 2.molár.

 • pre deti nad 15 rokov s trvalým chrupom

Má vyššie steny v oblasti očných zubov na ich zarovnanie a distálne konce sú dlhšie, prispôsobené druhým molárom. Labiálny oblúk a zubný kanálik z tvrdého polyuretánu dostatočne zoraďuje predné zuby. Myofunkčný efekt naviac posilňuje orálne svalstvo a znižuje recidívu. V 1.fáze liečby sa používa mäkký, v 2. fáze tvrdý polyuretánový trainer. Často sa používa na retenciu.
Aplikuje sa sa pri korekcii myofunkčného návyku v kombinácii s
inými aparátmi, aparátom, lingválnym oblúkom a pri korekcii prednej dentície bez použitia fixného aparátu.
Používa sa 1 až 4 hodiny denne a vnoci počas spánku


Zaujímavou voľbou sú univerzálne trainery pre jeden zubný oblúk, ktoré odstraňujú myofunkčné zlozvyky a korigujú medzičeľustné vzťahy. Môžu sa použiť ako náhryzná dlaha, športový chránič, ako aj pri bolestiach TMK, pri škrípaní zubov, prípadne aj ako nosič bieliacej pasty.

 • pre všetky deti so zmiešaným alebo permanentým chrupom

Nový vývojový stupeň v ortodontickej liečbe založený na princípoch pozicionérov, ktorý je ideálny pre pacientov, ktorí potrebujú liečbu, ale nechcú nosiť fixné aparáty. Kombináciou mäkkého silikónového vonkajšieho materiálu a vnútorného matriálu umožňuje ovplyvňovať aktívny vývoj klenby, vyrovnávanie zubov alebo retenciu. Tento intraorálny aparátik charakterizujú zárezy na jednotlivé zuby a aktívne vnútorné jadro, umožňujúce kontrolovaný vývoj oblúka. Ošetruje akúkoľvek maloklúziu, kde sa vyžaduje aktívny vývoj čeluste. Ponúka v sebe retainer, predfinišer alebo finišer v kombinácii s vyrovnávacími myofunkčnými tréningovými vlastnosťami, napr.:

Príklady pomôcok, ktoré sa používajú pri problémoch s temporomandibulárným kĺbom (TMK), pri bruxizme (škrípanie zubov), ale pomôžu napr. aj pri nesprávnom dýchaní ústami


 • tento myofunkčný trainer je zameraný na jazyk a jeho polohu. Používa sa aj v priebehu liečby fixným aparátom. Jeho kanálik na zámky je uspôsobený tak, aby dosadol na hocijaké horné zámky. Má priestor na jazyk v jednooblúkovom aparátiku, ktorý prekrýva horný rad zámkov. Môže sa nosiť celý deň a noc. • ďalší poskytuje ochranu chrupu a čeľuste pred nočným škrípaním zubov. Charakterizuje ho unikátna plochá báza, ktorá je navrhnutá tak, aby chránila zuby aj čeľusť pred vplyvmi nočného škrípania zubami. Existuje v mäkkej aj tvrdej verzii. Poskytuje uvoľnenie bolesti temporomandibulárneho kĺbu (TMK). Tvorí ho prefabrikovaná mäkká dlaha, ktorá pomáha uvolniť tlak v TMK a relaxuje šijové a čeľustné svaly. Používa sa obyčajne hodinu denne a v noci počas spánku.

Športové chrániče zubov poskytujú ochranu pre obidve čeľuste a zuby pri športe.


Tento ochranný prvok:

 • je vhodný pre všetky druhy kontaktných športov od 11 rokov.

Poskytuje prevenciu otrasu mozgu a najlepšiu možnú ochranu temporomandibulárneho kľbu. Vyznačuje sa najpokročilejšími dostupnými technológiami na svete. Najčastejšie je vyrobený z dvoch rozličných materiálov. Tvrdé jadro dosadá od krehkých predných až po zadné molárové zuby. Mäkká vonkajšia vrstva tesne kopíruje zuby, pohodlne na ne dosadá a umožňuje aparátiku byť tenkým na vnútornej strane blízko jazyka.
Tenký profil poskytuje pohodlie a nenarušuje výslovnosť.

 • je vhodný  pre extrémne tvrdé kontaktné športy (box a iné...).

Poskytuje maximálnu ochranu pre dolné aj horné zuby, rovnako aj pre čeľusť. Jadro poskytuje dvakrát väčší prietok vzduchu ako normálne. Je vhodný pre box, bojové umenia a všetky kontaktné športy. • je špeciálne vyvinutý pre športovcov so strojčekom na zuby.

Predtvarovaný žliabok aparátika dosadne celkom ľahko a tesne obopne zámky strojčeka. Existuje varianta pre dolný aj pre horný oblúk. Je vyrobený z termoplastického materiálu s možnosťou úpravy počas postupu ortodontickej liečby. Dodáva sa v rôznych farbách.
       

 • poskytuje prevenciu proti otrasu mozgu a ochranu TMK  (5-9 rokov min. )

Jeho tvar a veľkosť umožňujú jeho nasadenie s minimálnym nahriatím a tvarovaním. Pre jeho použitie sa vyžadujú minimálne dva trvalé zuby v čeľusti.

     

Takmer všetky pomôcky a aparáty existujú vo viacerých farebných odtieňoch, napr.:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky